Usługi

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług
Projekt indywidualny

Projektujemy nowoczesne budynki mieszkalne i usługowe według indywidualnych pomysłów i potrzeb Inwestora. Takie opracowanie pozwala na optymalne wykorzystanie uwarunkowań terenowych działki.

Adaptacja

Wykonujemy adaptację projektów gotowych zakupionych w firmach zewnętrznych. Zapraszamy również do zakupu naszych projektów gotowych!

Inwentaryzacja

Przeprowadzamy inwentaryzacje budynków istniejących. Dotyczy to również obiektów będących w rejestrze zabytków i pod nadzorem konserwatorskim.

Przebudowa

Chcesz dokonać przebudowy, rozbudowy, nadbudowy swojego obiektu? Doradzimy, przeprowadzimy niezbędne ekspertyzy i wykonamy projekt.

Formalności

Załatwiamy za Inwestora wszystkie sprawy urzędowe, uzyskujemy odpowiednie pozwolenia, składamy niezbędne wnioski, uzyskujemy uzgodnienia, opinie i oświadczenia. Doręczamy inwestorowi pozwolenia na budowę.

Podział na lokale

Potrzebujesz wydzielić własność na potrzeby notarialne> Sporządzimy projekt podziału na lokale. Realizujemy projekty podziału domów, obiektów wielorodzinnych oraz usługowych.

Zmiana sposobu użytkownia

Masz pomysł na nowe wykorzystanie swojego istniejącego budynku? Złoś się do nas, a my pomożemy Ci i zaprojektujemy dla niego nową funkcję.

Inne

Jeśli nie znalazłeś usługi, która Cię interesuje skontaktuj się z nami i opisz nam swoją potrzebę, postaramy się pomóc.